Promotic

CreateProcess - metoda objektu Pm

Popis:
Spuštění program (*.exe, *.com, *.bat) bez čekání na ukončení.
Syntaxe:
Boolean CreateProcess(String sCmdLine, String sCurrent)
Parametry:
sCmdLine(String) Název a cesta k spouštěnému souboru ([disk:][cesta]program[přípona] [parametr1] [parametr2] [...])
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sCurrent(String) Aktuální složka pro spouštěný program (aktuální složka aplikace PROMOTIC je ".").
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Vrácená hodnota:
true - Pokud byl daný program spuštěn.
false - Pokud nebyl daný program spuštěn.
Poznámka:
- Po volání této metody (spuštění programu) algoritmus pokračuje (nečeká na ukončení takto spuštěného programu).
- Pro ukončení externího programu lze použít metodu Pm.WndOper.


Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- Pm.ShellExecute (metoda)
Příklad1:
Spuštění OS Windows programu "Kalkulačka". Nemusí se zadávat celá cesta k programu calc.exe, protože program je umístěn v systémovém složce Windows (v "/Windows/System32").
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateProcess("calc.exe", ".");
Příklad2:
Otevření webového prohlížeče s určenou webovou adresou.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateProcess("explorer https://www.promotic.eu", ".");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateProcess
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.