Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DiscGetPath - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací požadovanou cesty v Microsoft formátu..
Syntaxe:
DiscGetPath(sPmPath As String) As String
Volání:
s = Pm.DiscGetPath(sPmPath)
Parametry:
sPmPath(String) Požadovaná cesta ve tvaru PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Vrácená hodnota:
Vrací absolutní cestu v Microsoft formátu
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
Vytvoří úplné jména a cestu k souboru "Promotic.ini" ve složce PROMOTIC.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sIni
sIni = Pm.DiscGetPath("#pm:Promotic.ini")  'v sIni bude například "c:/Pm/Promotic.ini"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DiscGetPath
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice