Promotic

DiscGetPath - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací požadovanou cestu (případně i název souboru) v Microsoft formátu.
Syntaxe:
String DiscGetPath(String sPmPath)
Parametry:
sPmPath(String) Požadovaná cesta ve tvaru PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Vrácená hodnota:
Vrací absolutní cestu v Microsoft formátu.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
Vytvoří úplný název a cestu k souboru "XY.ini" ve složce aplikace.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sIni = Pm.DiscGetPath("#app:XY.ini");   // v sIni bude například "C:\Promotic\Apps\Aplikace1\XY.ini"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DiscGetPath
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.