Update cookies preferences
Promotic

ScanDate - metoda objektu Pm

Popis:
Získá datum a čas z textové hodnoty podle zadaného formátovacího předpisu.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít objekt PmFormat (viz také Formátovací řetězec objektu PmFormat).
Syntaxe:
Date ScanDate(String sDate, Long nFormatType, [String sFormatValue])
Parametry:
sDate(String) Proměnná typu String (datum a čas)
nFormatType(Long) Typ formátování datumu a času.
1 - Uložení datumu a času například v podobě: 2024.10.11 15:23:28.082. Závisí pouze na pořadí, kromě roku nemusí být v sDate jiné údaje a oddělovače mohou být jakékoli (stejně jako ScanDate(10, "YomdHMST")).
sFormatValue je nevyužito.
10 - Datum a čas je v sDate uložen jako sada čísel (odděleny libovolnými znaky kromě čísel).
V sFormatValue je uloženo pořadí významů těchto čísel.
sFormatValue[nepovinné] (String) Upřesňující informace o formátu datumu a času.
- Pro nFormatType = 1:
je nevyužito. Nezadávat.
- Pro nFormatType = 10:
Zadává se zde pořadí položek datumu a času v sDate.
Například: "YmdoHMST", kde:
Y=rok (např. 2024)
m=měsíc (01-12)
d=den (01-31)
H=hodina (00-23)
M=minuta (00-59)
S=sekunda (00-59)
T=milisekunda (000-999)
o=optional: Od této položky jsou všechny další položky nepovinné. Například rok, měsíc a den musí být v sDate uvedeny, ale ostatní být uvedeny nemusí.

Položky mohou být uvedeny v libovolném pořadí a v sDate mohou být od sebe odděleny libovolnými znaky kromě čísel.
Položky nemusí být od sebe odděleny žádnými znaky (např. "20241011152328082"). Tehdy ale musí být:
- rok musí mít 4 cifry
- měsíc, den, hodina, minuta, sekunda musí mít 2 cifry
- milisekunda musí mít 3 cifry
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sDate = "2024.10.11 15:23:28.082";
var tDate = Pm.ScanDate(sDate, 1);

Historie:
Pm8.03.21: Zprovozněno pro Web obrazy. Zobecněno o nFormatType=10 (se zadává formát pro datum v podobě "YmdHMS").
Pm8.02.15: Opravená chyba: někdy se špatně vyhodnocovaly milisekundy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ScanDate
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.