Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScanDate - metoda objektu Pm

Popis:
Získání datumu a času podle zadaného formátovacího předpisu (vFormat) z textové hodnoty (sDate).
Syntaxe:
ScanDate(sDate As String, vFormat As Variant) As Date
Volání:
t = Pm.ScanDate(sDate, vFormat)
Parametry:
sDate(String) Proměnná typu String (datum a čas)
vFormat(Variant) Typ předdefinovaného převodu pro převod času na typ Date. Lze zatím zadat pouze jedna volba:
1 - Interní způsob uložení času v PROMOTIC v podobě 2017.10.11 15:23:28.082.
Poznámka:
Tato metoda zatím není funkční pro Web obrazy.
Příklad:
Dim sDate, tDate
sDate = "2017.10.11 15:23:28.082"
tDate = Pm.ScanDate(sDate, 1)
  'v tDate bude hodnota datového typu Date načtená z řetězce sDate
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ScanDate
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice