Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScanDate - metoda objektu Pm

Popis:
Získá datum a čas z textové hodnoty podle zadaného formátovacího předpisu.
Syntaxe:
ScanDate(sDate As String, nFormatType As Integer, [sFormatValue As String]) As Date
Volání:
t = Pm.ScanDate(sDate, nFormatType, sFormatValue)
Parametry:
sDate(String) Proměnná typu String (datum a čas)
nFormatType(Integer) Typ formátu datumu a času.
1 - Uložení datumu a času například v podobě: 2018.10.11 15:23:28.082. Závisí jen na pořadí, kromě roku nemusí být v sDate jiné údaje a oddělovače mohou být jakékoli (je to stejné jako ScanDate(10, "YomdHMST")).

sFormatValue je nevyužito.

10 - Datum a čas je v sDate uložen jako sada čísel (odděleny libovolnými znaky kromě čísel).

V sFormatValue je uloženo pořadí významů těchto čísel.

sFormatValue[nepovinné] (String) Upřesňující informace o formátu datumu a času.
- Pro nFormatType = 1:

je nevyužito. Nezadávat.

- Pro nFormatType = 10:

Zadává se zde pořadí položek datumu a času v sDate.

Například: "YmdoHMST", kde:

Y=rok (např. 2018)
m=měsíc (01-12)
d=den (01-31)
H=hodina (00-23)
M=minuta (00-59)
S=sekunda (00-59)
T=milisekunda (000-999)
o=optional: Od této položky jsou všechny další položky nepovinné. Například rok, měsíc a den musí být v sDate uvedeny, ale ostatní být uvedeny nemusí.

Položky mohou být uvedeny v libovolném pořadí a v sDate mohou být od sebe odděleny libovolnými znaky kromě čísel.

Položky nemusí být od sebe odděleny žádnými znaky (např. "20181011152328082"). Tehdy ale musí být:

- rok musí mít 4 cifry
- měsíc, den, hodina, minuta, sekunda musí mít 2 cifry
- milisekunda musí mít 3 cifry
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sDate = "2018.10.11 15:23:28.082";
var tDate = Pm.ScanDate(sDate, 1);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ScanDate
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice