Promotic

CreateProcessSync - metoda objektu Pm

Popis:
Spuštění programu (*.exe, *.com, *.bat) s čekáním na ukončení.
Syntaxe:
Boolean CreateProcessSync(String sCmdLine, String sCurrent)
Parametry:
sCmdLine(String) Název a cesta k spouštěnému souboru ([disk:][cesta]program[přípona] [parametr1] [parametr2] [...])
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sCurrent(String) Aktuální složka pro spouštěný program (aktuální složka aplikace PROMOTIC je ".").
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Vrácená hodnota:
true - Pokud program byl úspěšně spuštěn.
false - Pokud program nebyl úspěšně spuštěn.
Poznámka:
Po volání metody (spuštění programu) je algoritmus pozastaven, dokud takto spuštěný program není ukončen. To znamená, že zastaví se vykonávání všech algoritmů v systému PROMOTIC.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- Pm.CreateProcess (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateProcessSync("#cfg:configapp.bat", "#cfg:");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateProcessSync
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.