Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateProcessSync - metoda objektu Pm

Popis:
Spuštění programu (*.exe, *.com, *.bat) s čekáním na ukončení.
Syntaxe:
CreateProcessSync(sCmdLine As String, sCurrent As String) As Boolean
Volání:
b = Pm.CreateProcessSync(sCmdLine, sCurrent)
Parametry:
sCmdLine(String) Název a cesta k spouštěnému souboru ([disk:][cesta]program[přípona] [parametr1] [parametr2] [...])

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

sCurrent(String) Aktuální složka pro spouštěný program (aktuální složka aplikace PROMOTIC je ".").

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Vrácená hodnota:
true - Pokud program byl úspěšně spuštěn.
false - Pokud program nebyl úspěšně spuštěn.
Poznámka:
Po volání metody (spuštění programu) je algoritmus pozastaven, dokud takto spuštěný program není ukončen. To znamená, že zastaví se vykonávání všech algoritmů v systému PROMOTIC.
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Viz také:
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateProcessSync
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice