Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

NetTestPC - metoda objektu Pm

Popis:
Test, zda-li je PC s danou síťovou adresou dosažitelné v síti
Syntaxe:
NetTestPC(nType As Long, sAddress As String, nTimeout As Long) As Boolean
Volání:
b = Pm.NetTestPC(nType, sAddress, nTimeout)
Parametry:
nType(Long) specifikace metody testu
1 - Ping. Metoda je funkční pouze pokud je proces PROMOTIC spuštěn v rámci uživatelského účtu s administrátorskými právy. Pokud právě přihlášený uživatel (v OS Windows) nemá administrátorská práva, pak lze úlohu PROMOTIC spouštět s administrátorskými právy pomocí programu RunAs (součást operačního systému) například vytvořením zástupce v OS Windows. V tom případě je při každém spuštění úlohy PROMOTIC vyžadováno zadání administrátorského hesla.
2 - Echo. Přístupný pouze pokud operační systém povoluje instalaci síťové služby Echo na cílovém počítači. Standardně je tuto službu možno instalovat ve OS Windows 2000 a vyšší jako Simple TCP/IP services v síti Microsoft.
3 - Ping 2. Metoda je funkční, i když je spuštěna v rámci uživatelského účtu bez administrátorských práv. Implementace metody je založena na knihovně icmp.dll, která je součástí OS Windows.
sAddress(String) síťová adresa testovaného PC zadané názvem (např. "\\ASRV\KAFA") nebo IP adresou (např. "128.0.0.1")
nTimeout(Long) čas v milisekundách, po který se čeká na odpověď cílového PC. Pokud do této doby odpověď nepřijde, pak metoda vrací hodnotu false.
Vrácená hodnota:
true - odpověď je vrácena ve stanoveném čase
false - odpověď není vrácena ve stanoveném čase
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Not Pm.NetTestPC(1, "\\ASRV\KAFA", 5000) Then
  '...
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- NetTestPC
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice