Promotic

NetTestPC - metoda objektu Pm

Popis:
Test, zda požadovaný počítač je dostupný v síti.
Syntaxe:
Boolean NetTestPC(Long nType, String sAddress, Long nTimeout)
Parametry:
nType(Long) Specifikace metody testu
1 - Ping. Metoda je funkční pouze pokud je proces PROMOTIC spuštěn v rámci uživatelského účtu s administrátorskými právy. Pokud právě přihlášený uživatel (v OS Windows) nemá administrátorská práva, pak lze úlohu PROMOTIC spouštět s administrátorskými právy pomocí programu RunAs (součást OS Windows) například vytvořením zástupce v OS Windows. V tom případě je při každém spuštění úlohy PROMOTIC vyžadováno zadání administrátorského hesla.
2 - Echo. Přístupný pouze pokud operační systém povoluje instalaci síťové služby Echo na cílovém počítači. Standardně lze tuto službu instalovat ve OS Windows 2000 a vyšší jako Simple TCP/IP services v síti Microsoft.
3 - Ping 2. Metoda je funkční, i když je spuštěna v rámci uživatelského účtu bez administrátorských práv. Implementace metody je založena na knihovně icmp.dll, která je součástí OS Windows.
sAddress(String) Síťová adresa testovaného počítače zadané názvem (např. "\\ASRV\KAFA") nebo jako IP adresa (např. "128.0.0.1")
nTimeout(Long) Čas v milisekundách, po který se čeká na odpověď cílového počítače. Pokud do této doby odpověď nepřijde, pak metoda vrací hodnotu false.
Vrácená hodnota:
true - Odpověď je vrácena ve stanoveném čase
false - Odpověď není vrácena ve stanoveném čase
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (! Pm.NetTestPC(1, "\\\\\\\\ASRV\\\\KAFA", 5000))
{
// ...
}

Historie:
Pm8.02.15: Opravená chyba: Pro parametr nType=3 (Ping 2) docházelo k úbytku paměti.
Pm8.02.12: Opravená chyba: Náhodně vracel true i pro nedostupný počítač.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- NetTestPC
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.