Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileGetLastWriteTime - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací čas posledního zápisu do souboru.
Syntaxe:
FileGetLastWriteTime(sFile As String) As Date
Volání:
t = Pm.FileGetLastWriteTime(sFile)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou. Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Vrácená hodnota:
Vrací čas posledního zápisu nebo (pokud soubor neexistuje nebo není dostupný) čas s nulovou hodnotou.
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim FileTime
FileTime = Pm.FileGetLastWriteTime("#data:file.txt")
If FileTime Then
  'Soubor existuje a ve FileTime je čas posledního zápisu
Else
  'Soubor neexistuje nebo není dostupný
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileGetLastWriteTime
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice