Update cookies preferences
Promotic

FileGetLastWriteTime - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací čas posledního zápisu do souboru.
Syntaxe:
Date FileGetLastWriteTime(String sFile)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Vrácená hodnota:
Vrací čas posledního zápisu nebo (pokud soubor neexistuje nebo není dostupný) čas s nulovou hodnotou.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var FileTime = Pm.FileGetLastWriteTime("#data:file.txt");
if (FileTime)
{
// Soubor existuje a ve FileTime je čas posledního zápisu
}
else
{
// Soubor neexistuje nebo není dostupný
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileGetLastWriteTime
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.