Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CDbl - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací výraz typu Double.

Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít Pm.ToNumber.

Syntaxe:
CDbl(value As Double) As Double
Volání:
n = Pm.CDbl(value)
Parametry:
value(Double) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:

Konverzní funkce lze použít např. pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím metody CDbl nebo CSng bude výpočet probíhat v typu Double nebo Single v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v celých číslech.

Použitím metody se dosáhne konverze nezávislé na místním nastavení systému z libovolného datového typu do typu Double. Konverze řetězcové hodnoty, kde oddělovačem desetinných míst je "tečka" nebo "čárka", proběhne v obou případech v pořádku. Srovnej s VBScript.CDbl.

 
Pokud je naopak potřeba převést reálné číslo do typu String bez ohledu na místní nastavení OS Windows (tzn. aby reálné číslo mělo vždy "tečku" nebo "čárku" jako desetinný oddělovač), pak lze použít metody Pm.TransformValue s parametrem nType = 120, 121 nebo 122.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var n1 = Pm.CDbl("3.14");
var n2 = Pm.CDbl("3,14");  //V n1 je uložena stejná hodnota jako v n2
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- CDbl
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice