Promotic

DecryptText - metoda objektu Pm

Popis:
Dekódování textu zakódovaného metodou Pm.EncryptText.
Syntaxe:
String DecryptText(String sText, String sSeed)
Parametry:
sText(String) Text, který má být odkódován
sSeed(String) Semínko, které bylo při kódování textu použito
Poznámka:
K dekódování je nutná znalost semínka použitého při kódování.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Načtení a dekódovaní hesla z "ini" souboru:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTxtCode = Pm.IniFileRead("#cfg:data.ini", "hesla", "Heslo1", "");
var sTextDecode = Pm.DecryptText(sTxtCode, "bflmpsvz");
Příklad2:
Zakódování řetězce a jeho odkódování podle daného semínka.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTxt = "Hello";
var sTextDecrypt;
var sTextEncrypt = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextEncrypt = " + sTextEncrypt);

sTextDecrypt = Pm.DecryptText(sTextEncrypt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextDecrypt = " + sTextDecrypt);

Historie:
Pm9.00.14: Opravená chyba: Ve Web obrazu tato metoda nefungovala pro některé hodnoty sSeed.
Pm8.03.25: Nyní je funkční i pro JavaScript a Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DecryptText
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice