Promotic

DecryptText - metoda objektu Pm

Popis:
Dekódování textu zakódovaného metodou Pm.EncryptText.
Syntaxe:
String DecryptText(String sText, String sSeed)
Parametry:
sText(String) Text, který má být odkódován
sSeed(String) Semínko, které bylo při kódování textu použito
Poznámka:
K dekódování je nutná znalost semínka použitého při kódování.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Čtení a dekódovaní hesla z "ini" souboru:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTxtCode = Pm.IniFileRead("#cfg:data.ini", "hesla", "Heslo1", "");
var sTextDecode = Pm.DecryptText(sTxtCode, "bflmpsvz");
Příklad2:
Zakódování řetězce a jeho odkódování podle daného semínka.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTxt = "Hello";
var sTextDecrypt;
var sTextEncrypt = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextEncrypt=" + sTextEncrypt);

sTextDecrypt = Pm.DecryptText(sTextEncrypt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextDecrypt=" + sTextDecrypt);
Zabezpečené spuštění aplikace pouze s konkrétním číslem runtime licence:
Konkrétní číslo licence (7763) je použito jako část semínka pro kryptování nějakého textu uloženého do souboru.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTextEncrypt = Pm.EncryptText("Hello!", "bflmpsvz_7763");
Pm.FileTextWrite("#cfg:Licence.key", sTextEncrypt, "charset:utf-8;");
V aplikaci v události onAppStartBegin je skript, který obsah souboru načte a k dekryptování a porovnání obsahu použije zjištěné číslo licence.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTxt = Pm.FileTextRead("#cfg:Licence.key", 2);
var sSeed = "bflmpsvz_" + Pm.LicenceInfo(0);
var sTextDecrypt = Pm.DecryptText(sTxt, sSeed);
if (sTextDecrypt ! "Hello!")
{
Pm.MessageBox("Err", "Licence error!", 0x0);
Pm.AppStop(0);
}

Historie:
Pm9.00.14: Opravená chyba: Ve Web obrazu tato metoda nefungovala pro některé hodnoty sSeed.
Pm8.03.25: Nyní je funkční i pro JavaScript a Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DecryptText
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.