Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DecryptText - metoda objektu Pm

Popis:
Dekódování textu zakódovaného metodou Pm.EncryptText.
Syntaxe:
DecryptText(sText As String, sSeed As String) As String
Volání:
s = Pm.DecryptText(sEncrypted, sSeed)
Parametry:
sText(String) text, který má být odkódován
sSeed(String) semínko, které bylo při kódování textu použito
Poznámka:
K dekódování je nutná znalost semínka použitého při kódování.
 
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
Příklad:
Načtení a dekódovaní hesla z "ini" souboru:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sTxtCode, sTextDecode
sTxtCode = Pm.IniFileRead("data.ini", "hesla", "Heslo1", "")
sTextDecode = Pm.DecryptText(sTxtCode, "bflmpsvz")
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DecryptText
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice