Promotic

CallAxMethod - metoda objektu Pm

Popis:
Umožňuje volat metody ActiveX objektu v jazyce JavaScript (vstupně/výstupní parametry, VBArray, atd.).
ActiveX objekt používá VBScript datové typy a konvence, přizpůsobení JavaScript zajišťuje tato metoda..
Syntaxe:
Variant CallAxMethod(String sReserved, Object oAxObject, String sAxMethod, Variant arglist)
Parametry:
sReserved(String) Rezervováno. Musí zde být prázdný řetězec ("").
oAxObject(Object) Reference na ActiveX objekt.
sAxMethod(String) Název volané metody.
arglist(Variant) Následuje proměnlivý počet parametrů, které budou předány volané metodě ActiveX objektu.
Parametry se předávají jako vstupní parametry hodnotou.
Pokud je mezi parametry PmArray, pak bude toto pole automaticky konvertováno na VBArray.
Vrácená hodnota:
Hodnota, kterou vrátila volaná ActiveX metoda.
Pokud metoda vrátila VBArray, pak bude toto pole automaticky konvertováno na PmArray.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.

VBScript a ActiveX podporují vstupně/výstupní parametry, zatímco JavaScript výstupní parametry nepodporuje.
Metoda CallAxMethod však umožňuje předání vstupně/výstupního parametru ActiveX metodě pomocí pomocného objektu PmMap následujícím způsobem:
1) Vytvoření pomocného objektu PmMap.
2) Nastavení vlastnosti ParValue v pomocném objektu na počáteční hodnotu vstupního parametru.
Pokud předávaná hodnota musí být přesně určitého typu (integer, byte, single), pak to lze určit nastavením vlastnosti ParType v pomocném objektu na datový typ vstupního parametru.
Body 1 a 2 lze provést v jediném kroku metodou PmMap.mapAdd.
3) Předání odkazu na pomocný objekt místo původního parametru ve volání metody CallAxMethod.
4) Vyčtení hodnoty výstupního parametru opět z vlastnosti ParValue.

Upozornění!
Pokud vstupním parametrem je objekt PmArray, pak bude toto pole automaticky konvertováno na VBArray.
Pokud výstupním parametrem je VBArray, pak bude toto pole automaticky konvertováno na PmArray.
Viz také:
- PmaActiveX.Acx (vlastnost)
- PmgActiveX.Acx (vlastnost)
- Pm.CreatePmMap (metoda)
- PmMap.mapAdd (metoda)
Příklad:
Příklad volání metody "DBGetInfo" objektu AtouchX pro komunikaci s PLC automaty AMiT, kde požadovaná vstupně/výstupní hodnota (mInfo) je typu VBArray.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oApp = pMe.Pm("../AtouchApp").Acx;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 5);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oApp, "DBGetInfo", nWID, mInfo);
Pm.Debug("return INFO: " + mInfo.ParValue);

Historie:
Pm9.00.02: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- CallAxMethod
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.