Promotic

Komunikace s PLC automaty od firmy AMiT (Česko)

Následující text popisuje možnosti komunikace systému PROMOTIC s PLC automaty a IO moduly od firmy AMiT (Česko, https://amitomation.cz).

Komunikace pomocí ActiveX objektu AtouchX

Tento dokument doplňuje obchodně-technické informace ke komunikačním ovladačům AtouchX od firmy AMiT. Kompletní informace k ovladači AtouchX poskytne firma AMiT.

Komunikaci s HW AMiT (Amiris, Adis, atd.) lze provést těmito způsoby:
- sériová linka RS232 nebo RS485
- Telefonní modem (až 255 účastníků, HW AMiT umí také vytáčet telefonní čísla)
- síť LAN (Ethernet) - ověřeno že je 5x rychlejší než přes RS485 s rychlostí 38400 Bd.


Všechny 4 typy spojení podporuje jediný komunikační ovladač AtouchX, jehož autorem je firma AMiT. AtouchX je dodáván jako ActiveX objekt.
Systém PROMOTIC přistupuje k ovladači AtouchX objektem PmaActiveX. Tento objekt zpřístupňuje volání metod AtouchX a zachytává jeho události.

- Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít:


Obchodní podmínky:
AtouchX je k dispozici na https://amitomation.cz, odkud lze provést download zdarma.
Použití objektu PmaActiveX vyžaduje zakoupení licence "PmDllActiveX". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.

Komunikace s IO moduly od firmy AMiT

Například se jedná o moduly: DMM-DI24, DMM-DO18, DMM-AI12, DMM-AO8, DMM-RDO12, DMM-PDO6NI6, DMM-UI8(R)DO8, DMM-UI8(R)AO8U, DMM-FCx.
Ke vzdáleným I/O modulům od firmy AMiT lze přistupovat v aplikaci PROMOTIC přímo 2 způsoby:

- Moduly řady DMM-xx mohou komunikovat protokolem Modbus RTU. Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:
- Pro tento ovladač je doporučeno nastavit konfigurátory:
- PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry > Bázové adresy oblastí:
- Bázová adresa "Bo = Coil/output bits" = 0
- Bázová adresa "Bi = Input bits" = 0
- Bázová adresa "Ro = Holding/output registers" = 0
- Bázová adresa "Ri = Input registers" = 0
- "Adresa datové položky" se pak zadává následovně:
- Digitální vstupy (DI) obvykle začínají na adrese 0 a jsou v oblasti "Bi = Input bits".
- Digitální výstupy (DO) obvykle začínají na adrese 0 a jsou v oblasti "Bo = Coil/output bits".
- Analogové vstupy (AI) obvykle začínají na adrese 0 a jsou v oblasti "Ri = Input registers".
- Čítače digitálních vstupů začínají na adrese 0 a jsou v oblasti "Ro = Holding/output registers".


- Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s moduly řady DMM-xx protokolem ARION má firma AMiT ActiveX objekt ArionX. Tento objekt lze použít v systému PROMOTIC.
Doporučujeme však použít komunikaci protokolem Modbus, protože ActiveX objekt ArionX má dost složité rozhraní.
© MICROSYS, spol. s r.o.