Promotic

Komunikace s PLC automaty od firmy IDEC

Firma IDEC Corporation (http://www.idec.com, Japonsko) vyrábí PLC automaty například těchto typů:
- SmartAxis
- MicroSmart (např. FC6A atd.)
- Micro-3, Micro-1, FA2J, FA3S (starší typy PLC automatů)


v aplikaci PROMOTIC lze s těmito automaty komunikovat následujícími způsoby:

Komunikace protokolem Modbus

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:
- Například PLC SmartAxis podporuje:
- Modbus RTU: na rozšiřujícím comm portu.
- Modbus TCP/IP: na zabudovaném Ethernet portu.
- Modbus adresa IDEC má 6-ti ciferné číslo (např. Holding register 400001). Protokol Modbus však tak velké adresy nepodporuje a proto je nutné tyto adresy přepočítávat následovně:
Z 6-ti ciferné dekadické adresy vzít jen poslední 4 cifry a od toho odečíst 1 (např. Holding register 400016 bude mít komunikační dekadickou adresu 15).
V tom případě musí být hodnoty v konfigurátoru "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry > Bázové adresy oblastí" nastaveny na 0.
- Data lze vyčítat/zapisovat pomocí následujících funkcí MODBUS:
- Funkce pro čtení:
01-Read Coil Status (Read Output Bits)
02-Read Input Status (Read Input Bits)
03-Read Holding Registers (Read Output Registers)
04-Read Input Registers
- Funkce pro zápis:
05-Force Single Coil (Write 1 Bit)
15-Force Multiple Coils (Write n Bits)
16-Preset Multiple Registers (Write n Registers)


Komunikace protokolem ASCII

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:
© MICROSYS, spol. s r.o.