Promotic

Komunikace s PLC automaty od firmy MICROPEL (Česko)

Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s PLC automaty od firmy MICROPEL (Česko, http://www.micropel.cz) je doporučena následující možnost:

Komunikace pomocí DDE serveru:
Firma MICROPEL dodává komunikační DDE server (zdarma). Systém PROMOTIC tak přistupuje k automatům přes rozhraní DDE.
Dokumentace je ke stažení na stránkách výrobce http://www.micropel.cz.

Doporučené nastavení DDE klienta v systému PROMOTIC:
Povolen konfigurátor "DDE povoleno"
Název skupiny: Micropel
Námět (Topic): var nebo mem


Připojení na konkrétní položku (Item) DDE serveru lze realizovat přes Datové rozšíření ExtDdeClient v objektu PmaData v proměnné PmVar.
© MICROSYS, spol. s r. o.