Promotic

Datové rozšíření ExtDdeClient - konfigurační okno

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtDdeClient - Datové rozšíření pro napojení na DDE server
Konfigurátory:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. v metodě Extension).
Přednastavená hodnota je "ddec".
DDE skupinaPředkonfigurované klientské skupiny v DDE klientská skupina objektu PmaRoot.
DDE položka (item)DDE identifikátor položky. Je to třetí část DDE adresy (viz Komunikace pomocí standardního rozhraní DDE).
Pro zadání lze použít Makro výraz. Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Poč.synchronizaceCo dělat po spuštění aplikace:
Ne - Nebude se dělat nic
Čtení ze serveru - Přečtou se data ze serveru
Zápis na server - Počateční data se zapíší na server
Změnová komunikace
Zápis na serverCo dělat pokud se do data zapíše z aplikace PROMOTIC:
Ne - Nebude se dělat nic
Při lokální změně - Zapsat na server pouze pokud došlo ke změně
Při každém zápisu - Zapsat na server vždy
Čtení ze serveruCo dělat pokud se data změní na serveru:
Ne - Server nebude posílat hodnotu do PROMOTIC aplikace
Ano - Server vždy pošle hodnotu do PROMOTIC aplikace
Periodická komunikace
Periodická komunikaceTyp periodické komunikace se serverem:
Ne - Nebude se periodicky komunikovat se serverem
Zápis na server - Hodnota v aplikaci PROMOTIC se bude periodicky zapisovat na server
Čtení ze serveru - Hodnota se bude periodicky číst ze serveru
Perioda [s]Perioda v sekundách (pro periodickou komunikaci).
Pokud Periodická komunikace=Zápis na server, pak je to perioda zápisu na server.
Pokud Periodická komunikace=Čtení ze serveru, pak je to perioda čtení ze serveru.
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Datová rozšíření" v proměnné objektu PmaData.

Toto datové rozšíření je funkční pouze pokud jsou správně globálně nastaveny konfigurátory PmaRoot > DDE > DDE povoleno a PmaRoot > DDE > DDE klientské skupiny.
Viz také:

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.