Promotic

Rozszerzenie danych ExtDdeClient - okno konfiguracyjne

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtDdeClient - Rozszerzenie danych do podłączenia do serwera DDE
Konfiguratory:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy (bez spacji i znaków diakrytycznych - tzn. narodowo zależne znaki). Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. w metodzie Extension).
Domyślną wartością jest "ddec".
Grupa DDEWstępnie ustawione grupy klienckie w DDE grupa kliencka obiektu PmaRoot.
DDE pozycja (item)Identyfikator pozycji DDE. Chodzi o trzecią część adresu DDE (patrz Komunikacja przy pomocy interfejsu standardowego DDE).
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie. Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
Synchronizacja początkowaCo wykonać po uruchomieniu aplikacji:
Nie - Nie robić niczego
Odczyt danych z serwera - Odczytaj dena z serwera
Zapis do serwera - Zapisz dane początkowe do serwera
Komunikacja zmianowa
Zapis do serweraCo wykonać, jeżeli do danych zostanie wykonany zapis z aplikacji PROMOTIC:
Nie - Nie robić niczego
Przy zmianie lokalnej - Zapisz do serwera tylko jeżeli doszło do zmiany
Przy każdym zapisie - Zawsze zapisz do serwera
Odczyt danych z serweraCo wykonać jeżeli zmiana danych na serwerze:
Nie - Serwer nie wyśle danych do aplikacji PROMOTIC
Tak - Serwer zawsze wyśle dane do aplikacji PROMOTIC
Komunikacja periodyczna
Komunikacja periodycznaTyp komunikacji cyklicznej z serwerem:
Nie - Nie komunikuj się z serwerem periodycznie
Zapis do serwera - Periodycznie zapisuj wartość w aplikacji PROMOTIC do serwera
Odczyt danych z serwera - Periodycznie odczytuj wartość z serwera
Period [s]Period w sekundach (dotyczy komunikacji cyklicznej).
Jeżeli Komunikacja periodyczna=Zapis do serwera, wtedy oznacza period zapisu do serwera.
Jeżeli Komunikacja periodyczna=Odczyt danych z serwera, wtedy oznacza period odczytu z serwera.
Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Rozszerzenia danych" w zmiennej obiektu PmaData.

Niniejsze rozszerzenie danych działa tylko jeżeli są poprawnie ustawione konfiguratory PmaRoot > DDE > DDE aktywowane oraz PmaRoot > DDE > Grupy klienckie DDE
Patrz również:

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.