Promotic

DDE - okno konfiguracyjne

Opis:
Definicja warunków dynamicznje wymiany danych DDE pomidzy aplikacjami. Aplikacja PROMOTIC może być równocześnie DDE klientem i DDE serwerem dla dalszych aplikacji.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "PmaRoot > Inne".
Konfiguratory 'DDE':
Wspólne konfiguratory dla DDE klienta i DDE serwera
DDE aktywowaneJeżeli jest zaznaczone, wtedy jest zezwolone współdzielenie danych przy pomocy DDE.
Grupy klienckie DDE:
Ta część musi być ustawiona, jeżeli aplikacja PROMOTIC ma być DDE klientem. Patrz: Ustawienie jako DDE klient
Grupy klienckie DDEW tym miejscu są wyświetlone nazwy wszystkich uprzednio zdefiniowanych grup klienckich DDE. Listę można zmieniać przy pomocy przycisków po prawej.
NowaPrzycisk otworzy okno konfiguracyjne "DDE grupa kliencka", w którym można określić nową grupę kliencką DDE.
UsuńPrzycisk usunie zaznaczoną grupę kliencką DDE.
EdytujPrzycisk otworzy okno konfiguracyjne "DDE grupa kliencka", w którym można zmieniać zaznaczoną grupę kliencką DDE.
DDE serwer:
Ta część musi być ustawiona, jeżeli aplikacja PROMOTIC ma funkcjonować jako DDE serwer. Patrz: Ustawienie jako DDE serwer
Aplikacja 'service'Nazwa usługi (service) aplikacji. Nazwa musi być unikalna w ramach aplikacji. Usługa zarządza wszystkimi współdzielonymi pozycjami wszystkich aplikacji klienckich. Zazwyczaj nazwa ta jest tożsama z nazwą aplikacji (a więc PROMOTIC). Jeżeli jednak będą połączona dwie lub więcej aplikacji ustawionych jako serwer, wtedy aplikacje te muszą mieć różne nazwy service.
Dane dzielone 'topic'Nazwa obszaru danych
Współdziel wszystko oprócz zakazanychJeżeli jest zaznaczone, wtedy aplikacja współdzieli dane przeznaczone do współdzielenia i dane, które mają w ustawieniu współdzielenia zaznaczone Nieokreślone. Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona i nie zostanie zaznaczona ani opcja Zakaż współdzielenia danych, wtedy będą współdzielone tylko te dane, które są jawnie ustawione do współdzielenia.
Zakaż współdzielenia danychJeżeli jest zaznaczone, wtedy nie będą współdzielone żadne dane.
© MICROSYS, spol. s r.o.