Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtDdeClient

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData o podłączenie do komunikacji DDE. Zmienna przedstawia klienta podłączonego do DDE serwera.
 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.

Id={DdeClient;DdeGroup;DdeId;InitSync;Write;Read;PeriodType;Period}

- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- DdeGroup: patrz konfigurator "Grupa DDE"
- DdeId: patrz konfigurator "DDE pozycja (item)"
- InitSync: patrz konfigurator "Synchronizacja początkowa"
- Write: patrz konfigurator "Zapis na serwer"
- Read: patrz konfigurator "Odczyt danych z serwera"
- PeriodType: patrz konfigurator "Komunikacja periodyczna"
- Period: patrz konfigurator "Period [s]"
 
Niniejsze rozszerzenie danych działa tylko jeżeli są poprawnie ustawione konfiguratory PmaRoot > DDE > DDE aktywowane oraz PmaRoot > DDE > Grupy klienckie DDE
Właściwości i metody:
Var Udostępnienie obiektu PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtDdeClient Konfiguracja rozszerzenia danych

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice