Update cookies preferences
Promotic

Obiekt ExtAlarmBinary

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData do podłączenia do obiektu PmaAlarmGroup w celu alarm wartości dwustanowej na ustawioną wartość true/false.
Właściwości i metody:
AlarmZwraca obiekt PmAlarmItem
ExtIdIdentyfikator rozszerzenia danych
VarZwraca obiekt PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtAlarmBinaryKonfiguracja rozszerzenia danych
Notatka:
Format zapisu zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:
Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha tekstowego. Patrz Format zapisu zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.
Id={AlarmBinary;PmaObject;Template;Source;Desc;Negate;ValType;BitIndex;AlarmId}
- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- PmaObject: patrz konfigurator "Obiekt docelowy (PmaAlarmGroup)"
- Template: patrz konfigurator "Szablon alarmu"
- Source: patrz konfigurator "Źródło alarmu (source)"
- Desc: patrz konfigurator "Opis alarmu (desc)"
- Negate: patrz konfigurator "Aktywuj alarm na wartość 0 (test negowany)"
- ValType: patrz konfigurator "Typ wartości"
- BitIndex: patrz konfigurator "Określa numer bitu do testowania"
- AlarmId: patrz konfigurator "Identyfikator alarmu"
Patrz również:
- ExtAlarmAnalog (obiekt)
- ExtEvent (obiekt)

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.