Promotic

Obiekt ExtEvent

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData do podłączenia do obiektu PmaEventGroup w celu automatycznego wytwarzania eventów.
Właściwości i metody:
EventZwraca obiekt PmEventItem
ExtIdIdentyfikator rozszerzenia danych
VarZwraca obiekt PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtEventKonfiguracja rozszerzenia danych
Notatka:
Uwaga! Do wytworzenia właściwego opisu eventu (desc) można zastosować Makro wyrażenie, które jest przetwarzane podczas KAŻDEGO wytworzenia eventu. Makro wyrażenie $.expr udostępnia interfejs skryptowy właściwego rozszerzenia danych przy pomocy zmiennej pDE. Właściwość pVar zwraca obiekt PmVar. To umożliwia wytwarzanie opisu eventu, który może być różny przy każdym wytworzeniu, a nawet może w sobie zawierać nazwę, bieącą wartość zmiennej, itd. (pVar.Name, pVar.Value). Patrz przykłady.

Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:
Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha tekstowego. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.
Id={Event;PmaObject;Template;Source;Desc;ActWhen;ValType;BitIndex;EventId}
- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- PmaObject: patrz konfigurator "Obiekt docelowy (PmaEventGroup)"
- Template: patrz konfigurator "Szablon eventu"
- Source: patrz konfigurator "Źródło eventu (source)"
- Desc: patrz konfigurator "Opis eventu (desc)"
- ActWhen: patrz konfigurator "Wytwórz event jeżeli"
- ValType: patrz konfigurator "Typ wartości"
- BitIndex: patrz konfigurator "Określa numer bitu do testowania"
- EventId: patrz konfigurator "Identyfikator eventu"
Patrz również:
- ExtAlarmAnalog (obiekt)
- ExtAlarmBinary (obiekt)

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
Pm8.02.00: nowe rozszerzenie danych, które przy zapisie do zmiennej umożliwia wytworzenie eventu dla obiektu PmaEventGroup. Jest podobne do ExtAlarmBinary.
© MICROSYS, spol. s r. o.