Promotic

Rozszerzenie danych ExtEvent - okno konfiguracyjne

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtEvent - Rozszerzenie danych o wytwarzanie eventów
Konfiguratory:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy (bez spacji i znaków diakrytycznych - tzn. narodowo zależne znaki). Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. w metodzie Extension).
Domyślną wartością jest "ev".
Obiekt docelowy (PmaEventGroup)Ścieżka do obiektu docelowego odpowiedniego typu, w którym dana zmienna ma zostać zarejestrowana. Obiekt można wybrać także przy pomocy przycisku po prawej stronie.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANA ścieżka do Pma obiektu (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Szablon eventuJednoznaczny identyfikator tekstowy alarmu typu Szablon (patrz konfigurator "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji"), którego konfiguracja zostanie wykorzystana.
Automatycznie wytworzony identyfikator eventuJeżeli jest zaznaczone, wtedy identyfikator alarmu będzie automatycznie wytwarzany przez system (_autoN).
Identyfikator eventuRęcznie wprowadzony identyfikator alarmu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmItem.Id.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
Źródło eventu (source)Tekst, określa logiczne usytuowanie alarmu w technologii. Posiada takie samo znaczenie jak konfigurator "Źródło (source)" dla samodzielnie ustawianych alarmów/eventów.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
Opis eventu zdefiniowany tutaj (w innym przypadku z szablonu)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy opis eventu wprowadzasz w następującym konfiguratorze. W innym przypadku jest wykorzystany opis z szablonu eventu.
Opis eventu (desc)
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy wywołaniu metody). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
Typ wartościSposób, jak uzyskać wartość dla obliczenia (testowania):
0 - cała wartość - Zostanie wykorzystana cała wartość. Wartość niezerowa oznacza true a wartość zerowa oznacza false.
1 - określony bit - Zostanie wykorzystana wartość określonego bitu. Wartość niezerowa oznacza true a wartość zerowa oznacza false.
3 - Wyrażenie JavaScript - Zostanie wykorzystana wartość określona wyrażeniem JavaScript. Wartość niezerowa oznacza true a wartość zerowa oznacza false.
Określa numer bitu do testowaniaJeżeli jest ustawione "3 - Wyrażenie JavaScript", wtedy służy do określenia konkretnego bitu. Bit jest określony kolejnością, przy czym najniższy bit ma numer 0.
Wyrażenie JavaScriptJeżeli jest ustawione "3 - Wyrażenie JavaScript", wtedy służy do określenia samego wyrażenia JavaScript. Wyrażenie JavaScript posiada dwa parametry:
pVal: Wartość właściwości PmVar.Value w celu szybkiego zastosowania w wyrażeniu.
pDE: Odniesienie do obiektu rozszerzenia danych (do uzyskania reszty wartości z rozszerzenia danych lub ze zmiennej).
pVar: Odniesienie do obiektu PmVar rozszerzenia danych.
Wytwórz event jeżeliOkreśla, kiedy ma być wytworzony event.
Przy każdym zapisie - Event będzie wytwarzany przy każdym zapisie do zmiennej (cała wartość lub określony bit).
Przy każdej zmianie - Event będzie wytwarzany, jeżeli przy zapisie do zmiennej (cała wartość lub określony bit) dojdzie do jej zmiany.
Przy każdej zmianie na true - Event będzie wytwarzany, jeżeli przy zapisie do zmiennej (cała wartość lub określony bit) dojdzie do jej zmiany na wartość true (wartość niezerowa).
Przy każdej zmianie na false - Event będzie wytwarzany, jeżeli przy zapisie do zmiennej (cała wartość lub określony bit) dojdzie do jej zmiany na wartość false (wartość zerowa).
Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Rozszerzenia danych" w zmiennej obiektu PmaData.

Uwaga! Do wytworzenia właściwego opisu eventu (desc) można zastosować Makro wyrażenie, które jest przetwarzane podczas KAŻDEGO wytworzenia eventu. Makro wyrażenie $.expr udostępnia interfejs skryptowy właściwego rozszerzenia danych przy pomocy zmiennej pDE. Właściwość pVar zwraca obiekt PmVar. To umożliwia wytwarzanie opisu eventu, który może być różny przy każdym wytworzeniu, a nawet może w sobie zawierać nazwę, bieącą wartość zmiennej, itd. (pVar.Name, pVar.Value). Patrz przykłady.
Przykład1:
Wytworzenie eventu ze zmiennej PmVar typu String przy każdym zapisie tak, że w opisie eventu będzie występować łańcuch zapisany do zmiennej. Dla konfigurator "Opis eventu (desc)" jest przedstawione Makro wyrażenie.
Przykład2:
Wytworzenie eventu ze zmiennej PmVar typu String przy każdym zapisie tak, że w opisie eventu będzie występować lokalizowany tekst, separator i bieżąca wartość zapisana do zmiennej. Dla konfigurator "Opis eventu (desc)" jest przedstawione Makro wyrażenie.
  $.join($.text("sys","description"), ": ", $.expr("pVar.Value"))
lub na ExtSubVar
  $.join($.text("sys","description"), ": ", $.expr("pVar.Extension('sv').Value"))

Historia:
Pm9.00.14: W konfiguratorze "Identyfikator eventu" do wprowadzania wartości można teraz zastosować Makro wyrażenie.
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.