Promotic

Event - właściwość obiektu ExtEvent

Opis:
Właściwość zwraca obiekt PmEventItem, który jest wytworzony tym rozszerzeniem danych.
Składnia:
Object Event
Wartości:
Zwraca obiekt typu PmEventItem.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
Przykłady do uzyskania tego obiektu w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oEvent = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al");

// lub
oEvent = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("al");

// lub
oEvent = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("al");

Historia:
Pm9.00.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.