Promotic

Obiekt PmEventItem (Event pozycja)

Opis:
Event pozycja
Właściwości i metody:
Activate()Aktywacja event pozycji
AreaZaznaczenie obszaru event pozycji
CommentKomentarz event pozycji
DescriptionOpis event pozycji
EnabledZezwolenie/zakaz event pozycji
Extension()Zwraca rozszerzenie danych z którego event powstał
IdIdentyfikator event pozycji w grupie
OwnerGroupZwraca odniesienie do obiektu PmaEventGroup posiadającego event pozycję
PriorityPriorytet event pozycji
SourceZaznaczenie źródła event pozycji
TimeOnCzas aktywacji
UserNoteNotatka użytkownika event pozycji
Okna konfiguracyjne:
Event pozycjaEvent pozycja

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.