Promotic

OwnerGroup - właściwość obiektu PmEventItem

Opis:
Zwraca odniesienie do obiektu PmaEventGroup posiadającego event pozycję.
Składnia:
Object OwnerGroup
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Temperatura");
var oOwner = oEvItem.OwnerGroup;
© MICROSYS, spol. s r.o.