Promotic

TimeOn - właściwość obiektu PmEventItem

Opis:
Czas aktywacji.
Składnia:
Date TimeOn
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Temperatura");
var timeOn = oEvItem.TimeOn;
© MICROSYS, spol. s r.o.