Update cookies preferences
Promotic

Area - właściwość obiektu PmEventItem

Opis:
Zaznaczenie obszaru event pozycji.
Obszar jest określony przy pomocy obiektu PmaEventGroup, który posiada event pozycję.
Składnia:
String Area
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Obszar (area)" tego obiektu.
Patrz również:
- PmaEventGroup.Area (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Temperatura");
var sArea = oEvItem.Area;
© MICROSYS, spol. s r.o.