Promotic

Area - vlastnost objektu PmEventItem

Popis:
Označení oblasti event položky.
Oblast je určena objektem PmaEventGroup, který vlastní event položku.
Syntaxe:
String Area
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Oblast (area)" tohoto objektu.
Viz také:
- PmaEventGroup.Area (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
var sArea = oEvItem.Area;
© MICROSYS, spol. s r.o.