Promotic

Enabled - vlastnost objektu PmEventItem

Popis:
Povolení/zákaz event položky.
Syntaxe:
Boolean Enabled
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Povolen" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
oEvItem.Enabled = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.