Promotic

Description - vlastnost objektu PmEventItem

Popis:
Popis event položky.
Syntaxe:
String Description
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Popis (desc)" tohoto objektu.
 
Uživatelský popis event položky se uvádí při vytvoření event položky. U konfiguračně zadaných event položek příslušným konfigurátorem ve vývojovém prostředí. U dynamicky vytvořených event položek se uvádí jako nepovinný parametr sDesc v metodě ActivateNew nebo RegisterNew.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb. Makro výraz $.text lze použít jak při konfiguraci ve vývojovém prostředí, tak ve spuštěné aplikaci zápisem do této vlastnosti. Tím je umožněna lokalizace textů event položek. V této vlastnosti i na disku v event historii je uložen vlastní makro výraz (nikoliv výsledek vyhodnoceného makro výrazu). Pak se lze i později v aplikaci při prohlížení historie eventů přepínat do různých jazyků a text event položky bude zobrazen vždy v příslušném jazyce.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
var sDesc = oEvItem.Description;
© MICROSYS, spol. s r.o.