Promotic

UserNote - vlastnost objektu PmEventItem

Popis:
Uživatelská poznámka event položky.
Syntaxe:
String UserNote
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
var sNote = oEvItem.UserNote;
© MICROSYS, spol. s r.o.