Promotic

Item - metoda objektu PmaEventGroup

Popis:
Přístup k jedné event položce (k objektu typu PmEventItem).
Syntaxe:
Object Item(String sId, [Date tTimeOn])
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor event položky. Viz konfigurátor "Identifikátor".
tTimeOn[nepovinné] (Date) Čas vzniku event položky.
Pokud není nastaveno (nebo je zadána hodnota 0), pak se vrací event položka bez kontroly na čas vzniku.
Pokud je čas uveden, pak musí čas vzniku event položky odpovídat zadané hodnotě.
Pokud neexistuje event položka odpovídající zadanému textovému identifikátoru a zadané hodnotě času vzniku, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript.
Parametr tTimeOn je užitečný zejména ve dvou následujících případech:
1. Pokud existuje několik instancí event položky se stejným identifikátorem (způsobeno stavy event položek neaktivní nekvitovaný (modrý)), pak umožňuje vrátit jednu konkrétní instanci event položky (i jinou, než poslední). Pokud se neuvede parametr tTimeOn, pak se vrací poslední nejméně stará event položka.
2. Pokud se provádí operace nad event položkou a může nastat zpoždění mezi počátkem dané operace a jejím dokončením (potvrzovací okno pro akci nebo operace přenášená mezi dvěma počítači), pak je vhodné použitím parametru tTimeOn určit, že operace se má provést nad konkrétní instancí event položky v čase. Pokud ve chvíli, kdy se operace začne provádět už daná instance event položky neexistuje, pak se operace zruší (např. pokus o kvitaci téže event položky ze dvou počítačů současně), v jiném případě by se operace provedla nad novější (jinou než původní) instancí event položky.
Vrácená hodnota:
Vrací objekt typu PmEventItem. V případě chyby vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (pravděpodobně neexistuje event položka se zadaným Id nebo se zadaným časem vzniku). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Viz také:
- PmEventItem.Id (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oItem = oEv.Item("event0", 0);
© MICROSYS, spol. s r.o.