Promotic

Area - vlastnost objektu PmaEventGroup

Popis:
Oblast, do které skupina eventů patří.
Syntaxe:
String Area
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Oblast (area)" tohoto objektu.
Viz také:
- PmEventItem.Area (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var sArea = oEv.Area;
© MICROSYS, spol. s r.o.