Promotic

GroupParent - vlastnost objektu PmaEventGroup

Popis:
Vrací referenci na rodičovskou skupinu.
Syntaxe:
Object GroupParent
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Rodič" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvParent = oEv.GroupParent;
© MICROSYS, spol. s r.o.