Promotic

Objekt PmaEventGroup (Skupina eventů)

Popis:
Objekt zajišťuje uchovávání historie eventů. Podrobný popis viz Systém Alarmů a Eventů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ActivateNew Dynamické vytvoření a aktivace event položky
Area Oblast eventové skupiny
GetHistoryData Získá data z historie eventů
GroupId Identifikátor skupiny
GroupParent Vrací referenci na rodičovskou skupinu
GroupTitle Zobrazovaný název skupiny
Méně používané vlastnosti a metody:
Activate Aktivace existující event položky
Item Přístup k jedné event položce
RegisterNew Dynamické vytvoření event položky
Zastaralé vlastnosti a metody:
WndHistory Prohlížeč historie eventové skupiny
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onItemActivated Vyvolá se při aktivaci event položky
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Skupina Základní parametry eventové skupiny
Položky Definice event položek
Uložení Uložení eventové skupiny
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmEventItem(Event položka) Event položka
ExtEvent Rozšíření o generování eventů
Viz také:

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmAlarmEvent -> PmaEventGroup
Pm8.03.17: Opravená chyba: Zprovozněno správné zobrazování položek při opačném časovém setřídění. Pro prohlížeč Chrome na Webu zprovozněno zadávání filtračního řetězce.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice