Promotic

Objekt PmaEventGroup (Skupina eventů)

Popis:
Objekt zajišťuje uchovávání historie eventů. Podrobný popis viz Systém alarmů a Eventů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ActivateNewDynamické vytvoření a aktivace event položky
AreaOblast skupiny eventů
GetHistoryDataZíská data z historie eventů
GroupIdIdentifikátor skupiny
GroupParentVrací referenci na rodičovskou skupinu
GroupTitleZobrazovaný název skupiny
Méně používané vlastnosti a metody:
ActivateAktivace existující event položky
ItemPřístup k jedné event položce
RegisterNewDynamické vytvoření event položky
Zastaralé vlastnosti a metody:
WndHistoryProhlížeč historie eventů
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onItemActivatedVyvolá se při aktivaci event položky
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
SkupinaZákladní parametry skupiny eventů
PoložkyDefinice event položek
UloženíUložení skupiny eventů
OprávněníOprávnění pro objekt
Web serverNapojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmEventItem(Event položka) Event položka
ExtEventDatové rozšíření o generování eventů
Viz také:

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmAlarmEvent -> PmaEventGroup
Pm8.03.17: Opravená chyba: Zprovozněno správné zobrazování položek při opačném časovém setřídění. Pro prohlížeč Chrome na Webu zprovozněno zadávání filtračního řetězce.
© MICROSYS, spol. s r. o.