Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaEventGroup (Skupina eventů)

Popis:
Objekt představuje eventovou skupinu (podskupinu).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
ActivateNew Dynamické vytvoření a aktivace event položky
Area Oblast eventové skupiny
GetHistoryData Získá data z historie eventů
GroupId Identifikátor skupiny
GroupParent Vrací referenci na rodičovskou skupinu
GroupTitle Zobrazovaný název skupiny
Méně používané vlastnosti a metody:
Activate Aktivace existující event položky
Item Přístup k jedné event položce
RegisterNew Dynamické vytvoření event položky
Zastaralé vlastnosti a metody:
WndHistory Prohlížeč historie eventové skupiny
Události:
onItemActivated Vyvolá se při aktivaci event položky
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Skupina Základní parametry eventové skupiny
Položky Definice event položek
Uložení Uložení eventové skupiny
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmEventItem(Event položka) Event položka
ExtEvent Rozšíření o generování eventů
Viz také:

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmAlarmEvent -> PmaEventGroup
Pm8.03.17: Opravená chyba: Zprovozněno správné zobrazování položek při opačném časovém setřídění. Pro prohlížeč Chrome na Webu zprovozněno zadávání filtračního řetězce.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice