Update cookies preferences
Promotic

Activate - metoda objektu PmaEventGroup

Popis:
Aktivace existující event položky (objektu PmEventItem).
Syntaxe:
Empty Activate(String sId, [String sComment], [Date tTimeOn])
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor event položky. Viz konfigurátor "Identifikátor".
sComment[nepovinné] (String) Textový komentář, který se uloží do dat společně s aktivovanou event položkou (povolí se v kartě "Uložení").
tTimeOn[nepovinné] (Date) Čas aktivace eventu.
Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Při pokusu aktivovat neexistující event položku (špatný parametr sId) vznikne chyba v INFO systému pouze pokud v příslušném objektu PmaEventGroup není žádná event položka se zatrženým konfigurátorem "Vzor pro dynamicky vytvářené položky" (to znamená, že všechny event položky objektu PmaEventGroup jsou staticky nakonfigurovány).
Metoda je synchronní, tzn., že subsystém eventů ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie eventů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá subsystému eventů požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a subsystém eventů ho později vykoná.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
oEv.Activate("T1_HI");
© MICROSYS, spol. s r.o.