Update cookies preferences
Promotic

WndHistory - metoda objektu PmaEventGroup

Popis:
Operace s oknem prohlížeče historie eventů.
Syntaxe:
Boolean WndHistory(Long nOper, [String sFilter])
Parametry:
nOper(Long) Typ operace s oknem
0 - Zavřít okno. Metoda vrací true pokud se okno skutečně zavřelo (předtím bylo otevřené).
1 - Otevřít okno. Metoda vrací true pokud se okno skutečně otevřelo (předtím bylo zavřené).
2 - Test otevřenosti okna. Metoda vrací true pokud okno je otevřené.
sFilter[nepovinné] (String) Filtrační text určující, které eventy se mají zahrnovat do požadovaného výsledku.
Různá filtrační pole mohou být použita i současně, event potom musí vyhovavat všem (např. "desc:FIQ100;priority.ge:5;").
Filtrační text xx nesmí být prázdný řetězec (např. nelze zadat "desc:;").
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "desc:Test2;records:50;".
 
Existují následující druhy filtračních textů ("field" představuje některý sloupec eventů):
"field:xx;" znamená, že příslušné pole eventu se musí rovnat hodnotě xx.
"field:#eq:xx;" znamená, že příslušné pole eventu se musí rovnat hodnotě xx. Pokud příslušné pole eventu se má rovnat jednomu z několika textů, pak lze zadat více textů oddělených #or:.
"field:#begin:xx;" znamená, že příslušné pole eventu musí začínat textem xx. Pokud příslušné pole eventu má začínat na některý z několika textů, pak lze zadat více textů oddělených #or:.
"field:#in:xx;" znamená, že příslušné pole eventu musí uvnitř obsahovat text xx. Pokud příslušné pole eventu má obsahovat některý z několika textů, pak lze zadat více textů oddělených #or:.
"field:#le:xx;" znamená, že příslušné pole eventu musí být menší nebo rovno číslu xx.
"field:#ge:xx;" znamená, že příslušné pole eventu musí být větší nebo rovno číslu xx.
 
Poznámka! Pokud pole začíná textem s., pak se jedná o volbu skrytou koncovému uživateli v prohlížeči historie eventů a slouží pro nastavení pevné filtrace skriptem nezávisle na nastavení uživatelské části filtru. Pro stejný sloupec lze použít oba typy filtračních polí současně. Aby event vyhověl, musí vyhovět oběma filtračním polím. Toho lze s výhodou využít pro nastavení pevné filtrace skriptem (neovlivnitelné koncovým uživatelem) a současně nastavit i počáteční stav uživatelské filtrace (lze upravit koncovým uživatelem). Například s.source:#begin:Kotel;source:Kotel1;.
 
"area:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž oblast (area) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči historie eventů.
Například "area:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1#or:Kotelna2;" nebo "area:#begin:Kotelna;".
"s.area:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž oblast (area) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči historie eventů.
Například "s.area:Kotelna1;" nebo "s.area:#eq:Kotelna1;" nebo "s.area:#eq:Kotelna1#or:Kotelna2;" nebo "s.area:#begin:Kotelna;".
"source:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž zdroj (source) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči historie eventů.
Například "source:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel1#or:Kotel2;" nebo "source:#begin:Kotel;".
"s.source:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž zdroj (source) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči historie eventů.
Například "s.source:Kotel;" nebo "s.source:#eq:Kotel;" nebo "s.source:#eq:Kotel1#or:Kotel2;" nebo "s.source:#begin:Kotel;".
"desc:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž popis (desc) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči historie eventů.
Například "desc:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" nebo "desc:#begin:FIQ;".
"s.desc:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž popis (desc) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči historie eventů.
Například "s.desc:FIQ101;" nebo "s.desc:#eq:FIQ101;" nebo "s.desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" nebo "s.desc:#begin:FIQ;".
"comment:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž komentář (comment) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči historie eventů.
Například "comment:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava#or:test;" nebo "comment:#begin:oprava;".
"s.comment:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž komentář (comment) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči historie eventů.
Například "s.comment:oprava;" nebo "s.comment:#eq:oprava;" nebo "s.comment:#eq:oprava#or:test;" nebo "s.comment:#begin:oprava;".
"s.usernote:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž poznámka (usernote) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v prohlížeči historie eventů.
Například "s.usernote:oprava;" nebo "s.usernote:#eq:oprava;" nebo "s.usernote:#eq:oprava#or:test;" nebo "s.usernote:#begin:oprava;".
"priority:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž priorita (priority) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v prohlížeči historie eventů.
Například "priority:5;" nebo "priority:#eq:5;" nebo "priority:#le:5;" nebo "priority:#ge:5;".
"from:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž čas vzniku (timeon) je větší nebo rovno času "xx". Čas se zadává v podobě time(YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.mmm), např. "from:time(2024.07.28-14:30:00.000);". Časový rozsah umožňuje omezit prohledávanou část eventů (eventy mimo časový rozsah se netestují).
"to:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž čas vzniku (timeon) je menší nebo rovno času "xx". Čas se zadává v podobě time(YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.mmm), např. "to:time(2024.07.28-15:00:00.000);".
Čas to lze zadat i pomocí klíčového slova now, které znamená do aktualního času (v okamžiku volání), např. to:now.
Časový rozsah umožňuje omezit prohledávanou část eventů (eventy mimo časový rozsah se netestují).
"timerange:xx;" (nepovinné) - Zobrazí eventy, jejichž čas vzniku (timeon) leží v zadaném časovém rozsahu. Pro určení časového rozpětí pomocí timerange, musí být zadané buď from nebo to, kde timerange umožňuje dopočítat druhou chybějící mez časového rozsahu. Časový rozsah lze tedy zadat pomocí následujících dvojic: from - to, from - timerange nebo to - timerange. Například to:now;timerange:30m;. Časový rozsah umožňuje omezit prohledávanou část eventů (eventy mimo časový rozsah se netestují).
Časový rozsah lze zadat jako celé číslo následované znakem časové jednotky (bez mezery). Časové jednotky jsou: w = týden, d = den, h = hodina, m = minuta, s = sekunda. Například timerange:12h; nebo timerange:90m;.
Poznámka:
Metoda WndHistory otevře prohlížeč vždy v novém samostatném okně.
Příklad:
Otevření prohlížeče historie eventů, například v tlačítku obrazu v události onButtonUp. "/eventy" je cesta k objektu PmaEventGroup.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
oEv.WndHistory(1);
je lepší použít metodu CreateView:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Event/#history", "", "target:_blank.events");
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r.o.