Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Položky - karta objektu PmaEventGroup

Popis:
Umožňuje vytvořit statický seznam dostupných event položek (objektů PmEventItem) ve skupině. Tyto event položky jsou vytvořeny ve spuštěné aplikaci již při startu aplikace, pouze se pak mění jejich stav (v případě eventů).
Konfigurátory:
Seznam event položekKonfigurátor vlastního seznamu statických event položek. Vlastní event položka se konfiguruje v kartě "Event položka".
NováTlačítko otevře konfigurační okno "Event položka", ve kterém lze definovat novou event položku.
EditaceTlačítko otevře konfigurační okno "Event položka", ve kterém lze editovat označenou event položku.
SmazatTlačítko smaže označenou event položku.
NahoruPomocí těchto tlačítek lze libovolně měnit pořadí event položek. Po stisku tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves Alt+šipka nahoru/šipka dolů.
DolůPomocí těchto tlačítek lze libovolně měnit pořadí event položek. Po stisku tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves Alt+šipka nahoru/šipka dolů.
ExportLze vyexportovat data této karty.
ImportLze načíst (import) data do této karty.
RozšířeníOtevře konfigurační okno "Seznam datových rozšíření", které zobrazí seznam všech nalezených datových rozšíření (definovaných kdekoliv v aplikaci), určených pro tento konkrétní cílový objekt (viz konfigurátor "Cílový objekt" v příslušném datovém rozšíření).
Poznámka:
Skriptový přístup k položce v této kartě je umožněn metodou Item.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice