Promotic

ActivateNew - metoda objektu PmaEventGroup

Popis:
Dynamické vytvoření nové event položky (objekt PmEventItem) v aktivním (červený) nebo aktivace již existující položky. Metoda vrací příslušnou event položku. Tuto referenci lze získat i voláním metody Item.
Syntaxe:
Object ActivateNew(String sId, String sTemplate, [String sSource], [String sDesc], [String sComment], [Date sTimeOn], [Long nAttr])
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor nové event položky. Tento identifikátor se pak využívá při volání metod například: Activate, Item, atd.
Upozornění! Pro eventy je běžnější nezadávat identifikátor, ale uvést prázdný řetězec "". Je to umožněno tím, že eventy obvykle vzniknou a ihned zaniknou (s vygenerováním zápisu do historie), nevzniká ve skupině žádná PmEventItem položka.
sTemplate(String) Jednoznačný textový identifikátor event položky typu vzor (viz konfigurátor "Vzor pro dynamicky vytvářené položky"), jejíž konfigurace se použije.
sSource[nepovinné] (String) Označení zdroje event položky.
Umožňuje uživateli třídit a filtrovat event položky v prohlížeči historie eventů ve spuštěné aplikaci podle zadaného zdroje.
Pokud není nastaveno, pak se použije hodnota se vzoru.
sDesc[nepovinné] (String) Vlastní popis event položky.
Základní text event položky, který je zobrazen v prohlížeči historie eventů ve spuštěné aplikaci.
Pokud není nastaveno, pak se použije hodnota se vzoru.
sComment[nepovinné] (String) Textový komentář, který se uloží do dat společně s aktivovanou event položkou (povoluje se v kartě "Uložení").
sTimeOn[nepovinné] (Date) Čas aktivace event položky.
Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
nAttr[nepovinné] (Long) Atributy, které upřesňují chování příkazu při existenci/neexistenci event položky.
0 (přednastaveno) - Při existenci event položky se zadaným identifikátorem příkaz provede aktivaci nad existující event položkou. Při neexistenci event položky se zadaným identifikátorem příkaz vytváří novou event položku s následnou aktivací.
1 - Při existenci event položky se zadaným idenitifikátorem příkaz selže. Při neexistenci event položky se zadaným idenitifikátorem příkaz vytváří novou event položku s následnou aktivací.
Vrácená hodnota:
Vrací nově vytvořenou (nebo existující) a aktivovanou event položku (objekt typu PmEventItem). V případě chyby vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (pravděpodobně již existuje event položka se zadaným Id). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
oEv.ActivateNew("", "HI", "Kotel", "T1 over high limit", "Teplota");
© MICROSYS, spol. s r.o.