Update cookies preferences
Promotic

Event položka - konfigurační okno

Popis:
Konfigurátor event položky. Umožňuje nakonfigurovat event položku již ve vývojovém prostředí. Výhodou je, že skupina eventů o takovéto položce ví od startu aplikace a dochází pouze ke změně stavu event položky.
Konfigurátory:
IdentifikátorJednoznačný textový identifikátor položky ve skupině, který umožňuje odkazování na event položku v kódu aplikace.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmEventItem.Id.
Slouží například v metodě PmaEventGroup.Item pro získání reference na příslušnou položku. Do dat se implicitně neukládá (povolí se v kartě "Uložení"). Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Zdroj (source)Text, určující logické umístění event položky v technologii.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmEventItem.Source.
Slouží v prohlížeči historie eventů koncovým uživatelem k filtrování položek podle zdroje. To znamená, že umožňuje zobrazit pouze ty event položky skupiny, které odpovídají zadanému zdroji.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Popis (desc)Vlastní popis event položky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmEventItem.Description.
Hlavní text položky, který uvidí koncový uživatel v prohlížeči historie eventů.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
PrioritaPriorita event položky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Priority.
0 = nízká
1
2
3
4
5 = střední
6
7
8
9
10 = vysoká
PovolenPovolení/zákaz změny stavu event položky ve spuštěné aplikaci.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmItem.Enabled.
Vzor pro dynamicky vytvářené položkyEvent položka pouze pro vývojové prostředí, slouží jako vzor pro vytváření dynamických event položek ve spuštěné aplikaci. Viz: PmaAlarmGroup.RegisterNew a PmaAlarmGroup.ActivateNew.
Smazat neaktivníPokud je Ano, pak event položka bude smazána ze seznamu pokud se stane neaktivní. Pro eventy viz stav neaktivní kvitovaný [zelený]. Má smysl jenom u vzoru pro dynamicky vytvářené event položky.
Podle rodiče - Hodnota není lokálně nastavena. Převezme se nastavení z PmaEventGroup skupiny Smazat neaktivní (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky).
Ne - Neaktivní položky nebudou smazány a budou existovat i nadále. Upozornění! U dynamických event položek pak může dojít k neomezenému nárustu jejich počtu.
Ano - Neaktivní položky budou smazány a přestanou existovat. Zejména vhodné pro dynamicky vytvářené event položky, které se opakovaně generují metodou PmaEventGroup.ActivateNew.

Historie:
Pm9.00.02: Změna hodnot v konfigurátoru "Priorita" z trojice hodnot 0,5,10 na rozsah hodnot 0-10.
© MICROSYS, spol. s r.o.