Promotic

TimeOn - vlastnost objektu PmEventItem

Popis:
Čas aktivace.
Syntaxe:
Date TimeOn
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
var timeOn = oEvItem.TimeOn;
© MICROSYS, spol. s r.o.