Promotic

Priority - vlastnost objektu PmEventItem

Popis:
Priorita event položky.
Syntaxe:
Long Priority
Hodnoty:
0 - nízká
1
2
3
4
5 - střední
6
7
8
9
10 - vysoká
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Priorita" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
var nPriority = oEvItem.Priority;
© MICROSYS, spol. s r.o.