Update cookies preferences
Promotic

OwnerGroup - vlastnost objektu PmEventItem

Popis:
Vrací referenci na objekt PmaEventGroup vlastnící event položku.
Syntaxe:
Object OwnerGroup
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
var oOwner = oEvItem.OwnerGroup;
© MICROSYS, spol. s r.o.