Update cookies preferences
Promotic

Activate - metoda objektu PmEventItem

Popis:
Aktivace event položky.
Syntaxe:
Empty Activate([String sComment], [Date tTimeOn])
Parametry:
sComment[nepovinné] (String) Textový komentář, který se uloží do dat společně s aktivovanou event položkou (povolí se v kartě "Uložení").
tTimeOn[nepovinné] (Date) Čas aktivace eventu.
Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Metoda je synchronní, tzn., že subsystém eventů ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie eventů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá subsystému eventů požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a subsystém eventů ho později vykoná.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
oEvItem.Activate("max");
© MICROSYS, spol. s r.o.