Promotic

Activate - metoda objektu PmEventItem

Popis:
Aktivace event položky.
Syntaxe:
Empty Activate([String sComment], [Date tTimeOn])
Parametry:
sComment[nepovinné] (String) Textový komentář, který se uloží do dat společně s aktivovanou event položkou (povoluje se v kartě "Uložení").
tTimeOn[nepovinné] (Date) Čas aktivace eventu. Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Metoda je synchronní, tzn., že eventní subsystém ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie eventů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá eventnímu subsystému požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a eventní subsystém jej později vykoná.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
oEvItem.Activate("max");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice