Update cookies preferences
Promotic

Activate - metoda obiektu PmEventItem

Opis:
Aktywacja event pozycji.
Składnia:
Empty Activate([String sComment], [Date tTimeOn])
Parametry:
sComment[opcjonalne] (String) Komentarz tekstowy, który zostanie zapisany do danych razem z aktywowaną event pozycją (zezwala się w karcie "Zapisanie").
tTimeOn[opcjonalne] (Date) Czas aktywacji eventu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zastosuje się czas bieżący komputera.
Notatka:
Metoda jest synchroniczna, tzn., że podsystem eventów ją odrazu wykona. Jednak samotny zapis na dysk do historii eventów jest asynchronniczny, to znaczy, że metoda ta przekaże podsystemu eventów wymóg o zapis do historii, ten jest zaszeregowany do kolejki żądań a podsystem eventów go wykona później.
Patrz również:
- PmEventItem.Comment (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Temperatura");
oEvItem.Activate("max");
© MICROSYS, spol. s r.o.