Promotic

Zapisanie - karta obiektu PmaEventGroup

Opis:
Ustawienie sposobu zapisu danych powstających podczas biegu aplikacji w lokalnej event grupie.
W przypadku odległej grupy (klient) (patrz konfigurator "Grupa odległa (klient)"), ustawienie sposobu uzyskiwania danych dla przeglądarki historii.
Konfiguratory:
Lokalizowane tekstySposób zapisania lokalizowanych tekstów na dysk:
Zachować w postaci wielojęzycznej z $.text - Częściowo zweryfikowany lokalizowany tekst zapisać w postaci wielojęzycznej z makro wyrażeniem $.text.
Podczas zapisywania nastąpi częściowa weryfikacja makro wyrażenia z wyjątkiem $.text. Przede wszystkim zostaną zweryfikowane parametry $.par.
Podczas odczytu danych (przeglądarka historii eventów, metoda GetHistoryData) dojdzie do ponownego zweryfikowania makro wyrażenia dla określonego języka.
Zweryfikować i zapisać w jednym określonym języku - Częściowo zweryfikowany lokalizowany tekst zapisać w jednym określonym języku.
Podczas zapisywania nastąpi całkowita weryfikacja makro wyrażenia ($.text).
Podczas odczytu danych (przeglądarka historii eventów, metoda GetHistoryData) już nie dochodzi do ponownej weryfikacji makro wyrażenia dla określonego języka.
JęzykOkreślony język, w którym będą lokalizowane teksty w pełni zweryfikowane a następnie zapisane.
Typ zapisaniaTyp zapisania historii:
Nie zapisuj - Historia nie jest zapisywana na dysk.
Plik tekstowy (*.ev) - Historia jest zapisywana na dysk w formie pliku tekstowego (*.ev).
Patrz Parametry dla typu: Plik tekstowy (*.ev).
Plik dBase III (*.dbf) - Historia jest zapisywana na dysk w formie pliku dBase III (*.dbf).
Patrz Parametry dla typu: Plik dBase III (*.dbf).
Baza danych MS SQL - Historia jest zapisywana do bazy danych SQL w formie tabeli bazodanowej.
Patrz Parametry dla typu: Baza danych MS SQL.
Baza danych Oracle - Historia jest zapisywana do bazy danych SQL w formie tabeli bazodanowej.
Patrz Parametry dla typu: Baza danych Oracle.
Baza danych MySQL - Historia jest zapisywana do bazy danych SQL w formie tabeli bazodanowej.
Patrz Parametry dla typu: Baza danych MySQL.
Baza danych PostgreSQL - Historia jest zapisywana do bazy danych SQL w formie tabeli bazodanowej.
Patrz Parametry dla typu: Baza danych PostgreSQL.
Baza danych FireBird - Historia jest zapisywana do bazy danych SQL w formie tabeli bazodanowej.
Patrz Parametry dla typu: Baza danych FireBird.
Odległe połączenie poprzez Web - Służy do podłączenia do odległej event grupy poprzez Web poprzez protokół HTTP.
Służy wyłącznie dla grupy z zaznaczonym konfiguratorem "Grupa odległa (klient)" i działa przeglądarka historii eventów.
Patrz Parametry dla typu: Odległe połączenie poprzez Web.
KolumnyKonfiguracja poszczególnych kolumn. Dla każdej kolumny należy ustawić dwa parametry:
- Zapisz: znacznik, czy daną kolumnę zapisywać do pliku (X=zapisywać).
- Wielkość: Wielkość zapisywanych danych (dla Plik tekstowy (*.ev) oraz Plik dBase III (*.dbf) w bajtach, dla pozostałych typów ilość znaków). W przypadku niektórych kolumn nie można zmieniać tego ustawienia.


Lista kolumn:

Identyfikator: Znaczenie: Stan wstępnie ustawiony:
timeon Czas aktywacji zapisz
globalid Identyfikator event pozycji w grupie nie zapisuj
priority Priorytet event pozycji zapisz
area Zaznaczenie obszaru event pozycji nie zapisuj
source Zaznaczenie źródła event pozycji zapisz
desc Opis event pozycji zapisz
comment Komentarz event pozycji nie zapisuj
usernote Notatka użytkownika event pozycji nie zapisuj
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.03: Nowy typ zapisu do bazy danych PostgreSQL.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.