Promotic

GroupTitle - właściwość obiektu PmaEventGroup

Opis:
Wyświetlana nazwa grupy eventów.
Składnia:
String GroupTitle
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wyświetlana nazwa grupy" tego obiektu.
Patrz również:
- PmaEventGroup.GroupId (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var sId = oEv.GroupTitle;
© MICROSYS, spol. s r.o.