Promotic

onItemActivated - zdarzenie obiektu PmaEventGroup

Opis:
Zdarzenie jest wywołane podczas aktywacji event pozycji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaEventGroup obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Item - (Object) [do odczytu] Odniesienie do event pozycji (do obiektu PmEventItem), która się zmieniła.
Patrz również:
Przykład:
Wypiszemy każdą zmianę każdej event pozycji do pozycji Debug INFO systemu:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("Opis=" + pEvent.Item.Description);

Historia:
Pm9.00.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.