Promotic

WndHistory - metoda obiektu PmaEventGroup

Opis:
Operacja z oknem przeglądarki historii eventów.
Składnia:
Boolean WndHistory(Long nOper, [String sFilter])
Parametry:
nOper(Long) Typ operacji z oknem
0 - Zamknąć okno. Metoda zwraca true jeżeli okno rzeczywiście zostało zamknięte (wcześniej było otwarte).
1 - Otworzyć okno. Metoda zwraca true jeżeli okno rzeczywiście zostało otwarte (wcześniej było zamknięte).
2 - Test otwarcia okna. Metoda zwraca true jeżeli okno jest otwarte.
sFilter[opcjonalne] (String) Tekst filtra określający, które eventy mają być zawarte w określonym wyniku.
Różne pola filtra mogą być użyte także równocześnie, w takim przypadku event musi odpowiadać wszystkim (np. "desc:FIQ100;priority.ge:5;").
Tekst filtra xx nie może być pusty łańcuch (np. nie można wpisać "desc:;").
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "desc:Test2;records:50;".
 
Istnieją następujące rodzajy tekstów filtrowania ("field" przedstawia niektórą kolumnę eventów):
"field:xx;" oznacza, że odpowiednie pole eventu musi być równe wartości xx.
"field:#eq:xx;" oznacza, że odpowiednie pole eventu musi być równe wartości xx. Jeżeli odpowiednie pole eventu ma być równe jednemu z kilku tekstów, wtedy można wprowadzić kilka tekstów oddzielonych #or:.
"field:#begin:xx;" oznacza, że odpowiednie pole eventu musi rozpoczynać się na tekst xx. Jeżeli odpowiednie pole eventu ma rozpoczynać się na niektóry z kilku tekstów, wtedy można wprowadzić kilka tekstów oddzielonych #or:.
"field:#in:xx;" oznacza, że odpowiednie pole eventu musi wewnątrz zawierać tekst xx. Jeżeli odpowiednie pole eventu ma zawierać niektóry z kilku tekstów, wtedy można wprowadzić kilka tekstów oddzielonych #or:.
"field:#le:xx;" oznacza, że odpowiednie pole eventu musi być mniejsze lub równe liczbie xx.
"field:#ge:xx;" oznacza, że odpowiednie pole eventu musi być większe lub równe liczbie xx.
 
Notatka! Jeżeli pole rozpoczyna się tekstem s., wtedy chodzi o wybór ukryty końcowemu użytkownikowi w przeglądarce historii eventów oraz służy do ustawienia stałego filtra skryptem niezależnie na ustawienia części filtra użytkownika. Dla jednej kolumny można zastosować oba typy pól filtra równocześnie. żeby event był odpowiedni, musi odpowiadać obu polom filtra. To można wykorzystać do ustawienia stałego filtra skryptem (bez możliwości ingerencji końcowym użytkownikiem) a równocześnie ustawić również stan początkowy filtra użytkownika (z możliwością ingerencji końcowym użytkownikiem). Na przykład s.source:#begin:Kociol;source:Kociol1;.
 
"area:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których obszar (area) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce historii eventów.
Na przykład "area:Kotlownia1;" lub "area:#eq:Kotlownia1;" lub "area:#eq:Kotlownia1#or:Kotlownia2;" lub "area:#begin:Kotlownia;".
"s.area:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których obszar (area) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra ukryta użytkownikowi końcowemu w przeglądarce historii eventów.
Na przykład "s.area:Kotlownia1;" lub "s.area:#eq:Kotlownia1;" lub "s.area:#eq:Kotlownia1#or:Kotlownia2;" lub "s.area:#begin:Kotlownia;".
"source:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których źródło (source) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce historii eventów.
Na przykład "source:Kociol;" lub "source:#eq:Kociol;" lub "source:#eq:Kociol1#or:Kociol2;" lub "source:#begin:Kociol;".
"s.source:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których źródło (source) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra ukryta użytkownikowi końcowemu w przeglądarce historii eventów.
Na przykład "s.source:Kociol;" lub "s.source:#eq:Kociol;" lub "s.source:#eq:Kociol1#or:Kociol2;" lub "s.source:#begin:Kociol;".
"desc:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których opis (desc) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce historii eventów.
Na przykład "desc:FIQ101;" lub "desc:#eq:FIQ101;" lub "desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" lub "desc:#begin:FIQ;".
"s.desc:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których opis (desc) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra ukryta użytkownikowi końcowemu w przeglądarce historii eventów.
Na przykład "s.desc:FIQ101;" lub "s.desc:#eq:FIQ101;" lub "s.desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" lub "s.desc:#begin:FIQ;".
"comment:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których komentarz (comment) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce historii eventów.
Na przykład "comment:korekta;" lub "comment:#eq:korekta;" lub "comment:#eq:korekta#or:test;" lub "comment:#begin:korekta;".
"s.comment:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których komentarz (comment) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra ukryta użytkownikowi końcowemu w przeglądarce historii eventów.
Na przykład "s.comment:korekta;" lub "s.comment:#eq:korekta;" lub "s.comment:#eq:korekta#or:test;" lub "s.comment:#begin:korekta;".
"s.usernote:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których notatka (usernote) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra ukryta użytkownikowi końcowemu w przeglądarce historii eventów.
Na przykład "s.usernote:korekta;" lub "s.usernote:#eq:korekta;" lub "s.usernote:#eq:korekta#or:test;" lub "s.usernote:#begin:korekta;".
"priority:#oper:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których priorytet (priority) spełnia daną operację #oper:xx. Część filtra bez możliwości ingerencji użytkownika końcowego w przeglądarce historii eventów.
Na przykład "priority:5;" lub "priority:#eq:5;" lub "priority:#le:5;" lub "priority:#ge:5;".
"from:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których czas powstania (timeon) jest większe lub równe czasu "xx". Czas określa się w formie time(YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.mmm), np. "from:time(2023.07.28-14:30:00.000);". Zakres czasu umożliwia ograniczyć przeszukiwaną część eventów (eventy poza zakres czasu nie są testowane).
"to:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których czas powstania (timeon) jest mniejsze lub równe czasu "xx". Czas określa się w formie time(YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.mmm), np. "to:time(2023.07.28-15:00:00.000);".
Czas to można wprowadzić również przy pomocy słowa kluczowego now, które zaznacza do aktualnego czasu (w momencie wywołania), np. to:now.
Zakres czasu umożliwia ograniczyć przeszukiwaną część eventów (eventy poza zakres czasu nie są testowane).
"timerange:xx;" (opcjonalne) - Wyświetli eventy, których czas powstania (timeon) znajduje się w zakresu czasu. Dla określenia przedziału czasu przy pomocy timerange, musi być określone from lub to, gdzie timerange umożliwia wyliczenie drugiej brakującej granicy zakresu czasu. Zakres czasu można więc wprowadzić przy pomocy nastąpującego: from - to, from - timerange lub to - timerange. Na przykład to:now;timerange:30m;. Zakres czasu umożliwia ograniczyć przeszukiwaną część eventów (eventy poza zakres czasu nie są testowane).
Zakres czasu można wprowadzić w formie liczby całkowitej następowanej znakiem jednostki czasu (bez spacji). Jednostkami czasu są: w = tydzień, d = dzień, h = godzina, m = minuta, s = sekunda. Na przykład timerange:12h; lub timerange:90m;.
Notatka:
Metoda WndHistory otworzy przeglądarkę zawsze w nowym osobnym oknie.
Przykład:
Otwarcie przeglądarki historii eventów, na przykład w przycisku panela w zdarzeniu onButtonUp. "/eventy" jest ścieżką do obiektu PmaEventGroup.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
oEv.WndHistory(1);
dogodniejszym jest zastosowanie metody CreateView:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Event/#history", "", "target:_blank.events");
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r. o.