Update cookies preferences
Promotic

Grupa - karta obiektu PmaEventGroup

Opis:
Podstawowe parametry grupy eventów.
Konfiguratory:
Identyfikator grupy eventówJednoznaczny identyfikator grupy eventów w aplikacji.
Wyświetlana nazwa grupyWyświetlana nazwa grupy eventów. Służy w przeglądarkach, wydrukach, itd. Nazwa nie musi być określona (może być pusty łańcuch) - w tym przypadku nazwa grupy nie będzie nigdzie wyświetlana. Sens ma to tylko jeżeli w aplikacji znajduje się wyłącznie jedna grupa eventów.
Obszar (area)Określenie obszaru, do którego należy grupa eventów (grupa lub grupa podległa).
Wszystkie event pozycje jednego obiektu PmaEventGroup należą do tego samego obszaru.
Jest to dowolny łańcuch, umożliwiający obsłudze przy przeglądaniu grupy łatwiejsze filtrowanie wymaganych wartości.
Przydatny zwłaszcza jeżeli kilka obiektów Grupa zapisuje dane do wspólnego pliku (patrz konfigurator "Rodzic aktywny").
Przeglądarka historiiŚcieżka do zarejestrowanej przeglądarki historii #history wytworzonej panelem PmaPanel z obiektem PmgEventViewer.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy dla danej grupy eventów nie została ustawiona zarejestrowana przeglądarka.
Rodzic aktywnyJeżeli jest zaznaczone, wtedy można ustawić grupę rodzicielską w konfiguratorze "Rodzic".
RodzicEvent pozycje (obiekty PmEventItem) będą powstawać i zapisywać się na dysk w grupie rodzicielskiej. W tej grupie rodzicielskiej będą również wyświetlane w przeglądarce historii eventów. Filtracja w przeglądarce według konfiguratora "Obszar (area)" umożliwia wyświetlić tylko pozycje konkretnej grupy eventów w ramach grupy rodzicielskiej.
Grupa odległa (klient)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy grupa nie jest przeznaczona do wytwarzania event pozycji, lecz służy tylko dla odległego przeglądania innej event grupy. Nad taką grupą nie powiedzie się żadna operacja, której wynikiem byłby zapis na dysk.
Usuń nieaktywne (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy event pozycja zostanie usunięta z listy, jeżeli stanie się nieaktywną. Ma to sens tylko dla dynamicznie wytwarzanych event pozycji.

Historia:
Pm9.00.07: Nowy konfigurator "Przeglądarka historii" do wprowadzania ścieżki do przeglądarki historii.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.