Promotic

Pozycje - karta obiektu PmaEventGroup

Opis:
Umożliwia wytworzenie statycznej listy dostępnych event pozycji (obiektów PmEventItem) w grupie.
Te event pozycje są wytworzone w uruchomionej aplikacji bezpośrednio przy uruchamianiu aplikacji, następnie tylko zmienia się ich stan.
Konfiguratory:
Lista event pozycjiKonfigurator samej listy statycznych event pozycji. Właściwa event pozycja jest ustawiana w karcie "Event pozycja".
NowaPrzycisk otworzy okno konfiguracyjne "Event pozycja", w którym można określić nową event pozycję.
EdytujPrzycisk otworzy okno konfiguracyjne "Event pozycja", w którym można zmieniać zaznaczoną event pozycję.
UsuńPrzycisk usunie zaznaczoną event pozycję.
W góręTe przyciski umożliwiają dowolnie zmieniać kolejność event pozycji. Po naciśnięciu przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy Alt+klawisz do góry/klawisz w dół.
W dółTe przyciski umożliwiają dowolnie zmieniać kolejność event pozycji. Po naciśnięciu przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy Alt+klawisz do góry/klawisz w dół.
EksportMożna wyeksportować dane tej karty.
ImportMożna wczytać (import) dane do niniejszej karty.
RozszerzeniaOtworzy okno konfiguracyjne "Lista rozszerzeń danych", w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (zdefiniowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w odpowiednim rozszerzeniu danych).
Notatka:
Dostęp skryptowy do tej pozycji w tej karcie jest możliwy przy pomocy metody Item.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.