Promotic

Rozszerzenie danych ExtComm - okno konfiguracyjne

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtComm - Rozszerzenie danych do podłączenia do obiektu PmaCommGroup
Konfiguratory:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy (bez spacji i znaków diakrytycznych - tzn. narodowo zależne znaki). Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. w metodzie Extension).
Domyślną wartością jest "comm".
Obiekt docelowy (PmaCommGroup)Ścieżka do obiektu docelowego odpowiedniego typu, w którym dana zmienna ma zostać zarejestrowana. Obiekt można wybrać także przy pomocy przycisku po prawej stronie. Przyciskiem tym zostaje określony typ komunikacji, szybkość odświeżania i inne parametry zdefiniowane w obiekcie PmaCommGroup.
 
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANA ścieżka do Pma obiektu (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
ItemIdAdres tekstowy/identyfikator zmiennej dla danego typu komunikacji. Adres można wprowadzić lub ręcznie lub można wybrać go z okna wyboru, które można otworzyć przy pomocy przycisku po prawej stronie konfiguratora.
 
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ItemId.
 
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Przeliczenie wartościJeżeli jest zaznaczone, wtedy odebrana i wysłana wartość będą przeliczane według wyrażenia PmValue = k/d * CommValue + q, gdzie PmValue jest wartość w systemie PROMOTIC, CommValue jest wartość z komunikacji, k,d,q są stałymi przeliczania wprowadzonymi w konfiguratorze.
 
Przeliczenie zostanie wykonane także przy nadawaniu wartości. Zostanie wtedy wykonane odwrotne przeliczenie według wyrażenia CommValue = d/k * (PmValue - q).
Uwaga: Podczas nadawania wartości z przeliczeniem logicznie może dojść do utraty dokładności i dlatego przesłana wartość PmValue nie musi odpowiadać następnie odebranej wartości PmValue. Na przykład podczas przeliczania PmValue = 1000 * CommValue oraz jeżeli CommValue jest wartością 1B (Zakres 0-255) wtedy przy nadawaniu wartości PmValue=2008 zostanie nadana wartość CommValue=2. Jeżeli następnie zostanie odebrana wartość CommValue=2, wtedy zostanie ona przeliczona na wartość PmValue=2000.
 
Przeliczenie można zastosować w przypadku wartości liczbowej ale również w przypadku wartości typu Boolean. Na przykład negację wartości Boolean można wykonać ustawieniem stałych k/d/q = -1/1/1 (podczas obliczenia false posiada wartość 0 a true posiada wartość 1).
 
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Rozszerzenia danych" w zmiennej obiektu PmaData.

Omawiane rozszerzenie danych automatycznie zarejestruje się do obiektu PmaCommGroup po uruchomieniu aplikacji. Z tego powodu w karcie "PmaCommGroup > Dane" wymagana pozycja nie musi (i nie powinna) zostać wpisana! Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmaCommGroup będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy karta "PmaCommGroup > Dane" może pozostać zupełnie pusta.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.10: Możliwość zastosowania Makro wyrażenie do wprowadzania wartości stałych przeliczeniowych k,d,q.
Pm8.03.14: W konfiguratorze "Obiekt docelowy" obecnie może być przedstawione Makro wyrażenie (dla ExtAlarmAnalog, ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend, ExtComm, ExtOpcDa).
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.