Promotic

ItemId - właściwość obiektu ExtComm

Opis:
Adres tekstowy/identyfikator zmiennej dla danego typu komunikacji.
Składnia:
String ItemId
Wartości:
Zwraca adres tekstowy (identyfikator) zmiennej dla danego typu komunikacji.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "ItemId" tego obiektu.
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

sId = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/opcc").ItemId;

// lub
sId = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("opcc").ItemId;

// lub
sId = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("opcc").ItemId;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.